ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


У місті Харкові проходить міжнародний семінар на тему розвитку національної системи антилегалізаційного стримування
У місті Харкові з 28 по 29 травня 2019 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Консультативної Місії Європейського Союзу (EUAМ) на тему «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку».
Участь у семінарі беруть міжнародні експерти, представники органів державної влади, а також наукової спільноти.
Головною метою семінару є налагодження ефективного діалогу на високому рівні з відповідними державними органами, визначення пріоритетних напрямів розвитку і удосконалення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Зазначений захід має високу актуальність та науково-практичну значущість як для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, так і представників правоохоронних та розвідувальних органів.
В ході його проведення обговорюються питання, які присвячені обміну інформацією та взаємодії з EUROPOL, висвітленню досвіду підрозділу фінансової розвідки Німеччини в розслідуваннях злочинів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, особливий акцент зроблено на перспективах розвитку національної системи фінансового моніторингу.
Окрему увагу під час семінару приділено новаціям законодавства, секторальним ризикам суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інформаційній безпеці, кібербезпеці та розслідуванням фінансових злочинів, а також типологіям бенефіціарних власників.
 
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua