ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2017 рік

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 2017 рік Держфінмоніторингом підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнених матеріалів та 330 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:

-      органів прокуратури 233 матеріали (з них 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів);
-      Державної фіскальної служби України 172 матеріали (з них 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів);
-      Служби безпеки України 132 матеріали (з них 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів);
-      Національного антикорупційного бюро України 101 матеріал
(з них 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів);
-       органів внутрішніх справ 74 матеріали (з них 54 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів).
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 59,4 млрд. гривень.
Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна,
в тому числі Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами.
Так, Держфінмоніторингом за 2017 рік передано до правоохоронних органів 211 таких матеріалів (63 узагальнених матеріалів та 148 додаткових узагальнених матеріалів), зокрема до:
-           Національного антикорупційного бюро України  – 101 матеріал;
-           органів прокуратури України – 98 матеріалів;
-           Державної фіскальної служби – 1 матеріал;
-           органів внутрішніх справ України – 1 матеріал;
-           органів Служби безпеки України – 10 матеріалів.
У вказаних матеріалах сума підозрілих фінансових операцій,
які можуть бути пов’язані із легалізацією (відмиванням)  коштів або з учиненням іншого кримінального правопорушення, становить
16,2 млрд. гривень.
Учасниками підозрілих фінансових операцій у зазначених матеріалах були особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (та прирівняні до них) та пов’язані з ними особи.
За весь період проведення роботи (березень 2014 – грудень 2017 років) стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна, в тому числі Януковичем В.Ф., його близькими, іншими посадовцями та пов’язаними з ними особами, Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів України 758 матеріалів (172 узагальнених матеріалів та 586 додаткових узагальнених матеріалів).
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, за цими матеріалами становить 217,9 млрд. гривень.
Завдяки заходам вжитих Держфінмоніторингом та Генеральною прокуратурою України щодо відповідно блокування та арешту активів на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з Януковичем В.Ф. та колишніми високопосадовцями, у 2017 році рішеннями судів було конфісковано в дохід держави кошти в еквіваленті 1,5 млрд. дол. США.
Крім того, окрема увага Держфінмоніторингом приділяється пошуку та блокуванню активів колишніх високопосадовців за кордоном.
За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковано активи колишніх високопосадовців органів влади, місцевого самоврядування України та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,2 млн. дол. США, 15,9 млн. євро та 135,0 млн. швейцарських франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Держфінмоніторингом приділяється значна увага фінансовим операціям, які проведені за участю національних публічних діячів та пов’язаними з ними особами на предмет виявлення фактів відмивання коштів.
За 2017 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 99 матеріалів(з них 65 узагальнених матеріалів та
34 додаткові узагальнені матеріали) щодо фінансових операцій, проведених за участю національних публічних діячів та високопосадовців.
Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, за цими матеріалами становить 3,5 млрд. гривень.
Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг
спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, протягом 2017 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 69 матеріалів (з них 41 узагальнений матеріал та 28 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі:
-      14 матеріалів (з них 9 узагальнених матеріалів та 5 додаткових узагальнених матеріалів), які містили інформацію, у тому числі з мережі Інтернет щодо збору чи надання коштів на благодійність та допомогу терористичним та сепаратистським угрупуванням. Такі матеріали передано до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України;
-      6 узагальнених матеріалів, пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами причетними до діяльності ІДІЛ або інших екстремістських груп, що мають протизаконні зв’язки на території України. Такі матеріали передано до Служби безпеки України.
За 2017 рік Держфінмоніторингом у 31 випадку (матеріалу) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму у гривневому еквіваленті 51,6 млн. гривень.
За весь період проведення розслідувань (березень 2014 – грудень 2017 років) стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 221 матеріал  (155 узагальнених матеріалів та 66 додаткових узагальнених матеріалів).
Результатом неперервного операційного аналізу, показники якого наведені вище, є також стратегічне зведення та узагальнення трендів, які формуються на національному рівні у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та сепаратизму». Вказані типологічні дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Упродовж звітного року, Держфінмоніторинг продовжував здійснювати координаційну роботу з питань підвищення кваліфікації фахівців у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на базі Державного закладу післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів  з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму», що знаходиться у сфері управління Державної служби фінансового моніторингу. У 2017 році на базі центру пройшли навчання 1853 фахівці державного та приватного секторів. Необхідно зазначити, що у грудні минулого року найменування центру було змінено на Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу».
Також у 2017 році Держфінмоніторинг продовжував вживати заходи законодавчого, організаційного та інституційного характеру, спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням проведеної у 2016 році Національної оцінки ризиків (НОР).
В рамках міжвідомчої координації, Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів на 2017-2019 роки із реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року.
Вказаний План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України за результатами першої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Упродовж 2017 року, Держфінмоніторинг здійснював конструктивну співпрацю із міжнародними інституціями, такими як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, Організація Об’єднаних Націй.
Крім того, Держфінмоніторингом у звітному періоді укладено 4 Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок іноземними країн, а саме: ПФР Сент-Люсії, ПФР Східної Республіки Уругвай, ПФР Тоголезької Республіки та ПФР Афганістану.
З 23 березня по 8 квітня 2017 року, Держфінмоніторингом організоване перебування в м. Києві виїзної місії Комітету MONEYVAL, в рамках якого проведено понад 70 зустрічей експертів з відповідними представниками української сторони.
В рамках співробітництва з Комітетом MONEYVAL, як ключового офісу Ради Європи з питань боротьби із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, у період з 4 по 7 грудня 2017 р. у м. Страсбург (Французька Республіка), розширена делегація України, за координації Державної служби фінансового моніторингу України, взяла участь у заходах в рамках 55-го Пленарного засідання Комітету MONEYVAL.
За результатами проведення зазначеного Пленарного засідання, затверджено Звіт про взаємну оцінку України в рамках 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL.
Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності Державної служби фінансового моніторингу України за усіма рейтинговими параметрами.
Питання забезпечення співпраці із Комітетом MONEYVAL та координації діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення перебуває на постійному контролі Держфінмоніторингу.
 
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua