ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Які посади відносяться до керівних у сфері фінансового моніторингу, в контексті відповідності кваліфікаційним вимогам щодо досвіду роботи на займаній посаді?

Згідно з частиною першою статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів, до яких належать суб’єкти первинного фінансового моніторингу та суб’єкти державного фінансового моніторингу.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону, суб'єкт первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства розробляє, впроваджує та постійно з урахуванням законодавства оновлює правила фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення.
Частина перша статті 7 Закону визначає, що відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Наприклад, відповідно до пункту 3 Розділу ІІ Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2016 № 309, відповідальний працівник призначається на посаду на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу, повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи та відповідати таким кваліфікаційним вимогам, зокрема мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкті первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У свою чергу, відповідно пункту 6 Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення» від 18.06.2015  № 999/5, відповідальний працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію, мати вищу освіту, досвід роботи не менше року у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або у відповідній сфері діяльності суб’єкта, працювати в суб’єкті (відокремленому підрозділі) за основним місцем роботи.
Спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи (нотаріуси, адвокати, аудитори і т.п.) не призначають відповідального працівника, а забезпечують виконання вимог Закону безпосередньо, зокрема:
постановку на облік в Держфінмоніторингу, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
ідентифікацію, верифікацію,  вивчення клієнта та управління ризиками;
виявлення, реєстрацію та подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, тощо.
При цьому, практика використання термінів в юриспруденції свідчить, що керівник - це посадова особа, яка наділена адміністративною владою щодо очолюваного нею певного колективу службовців і здійснює внутрішньоорганізаційне управління ним. На практиці розрізняють керівників: лінійних - здійснюють комплексне управління об'єктом у цілому та всіма його підрозділами, функціональних - керують всередині організаційних структур виконанням певних функцій управління або елементами цих функцій.
Водночас, розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, професії, що пов'язані, зокрема, з керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності та охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва.
Враховуючи зазначене, до керівних посад у сфері фінансового моніторингу, в контексті відповідності кваліфікаційним вимогам щодо досвіду роботи на займаній посаді, відносяться:
посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу в суб’єкті первинного фінансового моніторингу, досвід роботи якого у сфері фінансового моніторингу розпочинається з дати його призначення на посаду (що підтверджується поданою до Держфінмоніторингу формою № 1-ФМ та відповідно отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу формою № 3-ФМ);
безпосередньо суб’єкти перинного фінансового моніторингу, що здійснюють свою діяльність одноособово, які стали на облік в Держфінмоніторингу, з дати постановки на облік (що підтверджується поданою до Держфінмоніторингу формою № 1-ФМ та відповідно отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу формою № 3-ФМ);
працівники суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які виконують функції у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та обіймають посади на рівні керівництва. Відлік досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу починається з дати призначення на відповідну посаду.
Таким чином, досвід роботи на керівній посаді у сфері фінансового моніторингу визначається на основі документально підтверджених даних, згідно з наведеним вище переліком.