ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


Чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику?

 

Відповідно до статті 16 Закону фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підозри, які ґрунтуються, зокрема, на:

критеріях ризиків, визначених самостійно суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

встановленні за результатами проведеного аналізу факту (фактів) невідповідності фінансової (фінансових) операції (операцій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта;

типологічних дослідженнях у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом.

Таким чином, ключовим моментом у аналізі фінансових операцій на можливість віднесення їх до таких, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу є підозра, що такі операції пов’язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, підозра, що фінансова операція пов’язана із легалізацією (відмиванням) доходів, може виникнути у суб’єкта первинного фінансового моніторингу в тому числі за наявності лише одного критерію ризикової операції.