О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 16.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
30.01.2018  Версія для друку

Ігор Борисович Черкаський: Завершено міжнародний аудит національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Діяльність Державної служби фінансового моніторингу України визнано ефективною та результативною.

Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня п.р. оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України (https://rm.coe.int/fifth-round-mutual-evaluation-report-on-ukraine/1680782396).
В цілому, Звітом підтверджено, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, яка не потребує спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL та FATF.
Вказаний результат засвідчує безумовний прогрес у розбудові національної системи фінансового моніторингу та підтверджує зростаючу ефективність дій її усіх учасників.
У світлі цієї події варто наголосити, що за підсумками перевірки, Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки - Державної служби фінансового моніторингу України за усіма рейтинговими параметрами.
Крім цього, Звіт акцентує увагу на значному рівні міжвідомчої координації, якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, організації міжнародної співпраці, а також високому рівні регуляторно-наглядової діяльності, зокрема за банківським сектором та ринком цінних паперів.
Також, Звіт віддає належне зосередженій роботі, яка наразі триває для арешту та конфіскації коштів у випадках корупції та викрадення державних активів на вищих рівнях відповідно до національних ризиків відмивання коштів.
Слід підкреслити, що за моніторинговим режимом Україна знаходиться на рівні таких країн членів FATF, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція та Швейцарія.
Позитивному рішенню MONEYVAL за результатами проведеної оцінки України, передував цілий ряд безпрецедентно складних організаційно-практичних заходів, які були здійснені та супроводжувалися Держфінмоніторингом упродовж всього процесу оцінки в рамках 5-го раунду, який тривав понад рік і був розпочатий ще у серпні 2016 року.
У даному контексті варто відмітити, що значні зусилля Держфінмоніторингу були зосереджені на повноті інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних експертів, а також на координації спільних дій з державними органами України у цій сфері, зокрема Генеральною прокуратурою України, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України, Державною фіскальною службою України, Національною поліцією України, Національним банком України та іншими органами.
Також, процес оцінки відбувався за значної підтримки Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
Держфінмоніторинг виступив основним модератором вищевказаної роботи на всіх етапах підготовки та проведення міжнародного оцінювання України, зокрема:
- I етап (вересень - грудень 2016 року) - заповнено, перекладено та надіслано до Комітету MONEYVAL детальні Запитальники (у тому числі з прикладами, статистичними даними та іншою професійною інформацією) з питань технічної відповідності законодавчої бази України Стандартам FATF, та ефективності функціонування системи фінансового моніторингу;
- ІІ етап (січень - березень 2017 року) - Держфінмоніторингом проведено практичні, методологічні та роз’яснювальні наради, зустрічі і тренінги для учасників системи фінансового моніторингу. Організовано та проведено близько 40 таких міжвідомчих тематичних заходів;
- ІІІ етап (23 березня - 8 квітня 2017 року) - Держфінмоніторингом організоване перебування в м. Києві виїзної місії Комітету MONEYVAL, в рамках якої проведено понад 70 зустрічей експертів з відповідними представниками української сторони;
- IV етап (квітень - вересень 2017 року) - Держфінмоніторингом забезпечено співпрацю з Секретаріатом Комітету MONEYVAL, яка включала телефоні конференції, консультації щодо опрацювання проекту Звіту;
- V етап (жовтень - грудень 2017 року) - Держфінмоніторингом забезпечено участь делегації України у засіданні «віч-на-віч» з представниками моніторингової місії у м. Страсбург, Французька Республіка (2 - 4 жовтня 2017 року) та подальше опрацювання проекту Звіту;
- VI етап (4 - 7 грудня 2017 року) - Держфінмоніторингом забезпечено організацію участі делегації України у засіданні робочої групи експертів та 55-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL (м. Страсбург, Французька Республіка), на якому було затверджено Звіт за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України;
- VII етап (8 грудня 2017 року - 30 січня 2018 року) - Держфінмоніторингом взято участь у проведенні детального аналізу затвердженого Звіту, на предмет якості та послідовності, відповідно до затверджених процедур Комітету MONEYVAL по Україні.
Як наслідок злагодженої та конструктивної роботи Держфінмоніторингу з Комітетом MONEYVAL, підсумковий Звіт широко та неупереджено висвітлює стан технічної відповідності і результативності заходів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в Україні.
Даний міжнародний документ подає аналіз рівня відповідності українського законодавства актуальним Рекомендаціям FATF, оцінку практичної дієвості та ефективності системи фінансового моніторингу в Україні та надає рекомендації щодо її удосконалення.
Предметно, Звіт включає в себе комплексну рейтингову оцінку ситуації в Україні з питань запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та охоплює такі питання:
- проведення Національної оцінки ризиків і міжнародне співробітництво;
- регулювання, нагляд, оцінку приватного сектору та ризиків юридичних осіб;
- збирання, аналіз та розповсюдження фінансової інформації;
- розслідування та судове переслідування за відмивання коштів та фінансування тероризму;
- застосування конфіскації і цільових фінансових санкцій за фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
У підсумку, за результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства, Україна отримала позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти Рекомендаціям FATF, 20-ти переважно відповідає, 7-ми частково відповідає та одна Рекомендація не застосовується в Україні.
За рівнем ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, Україна отримала за двома Безпосередніми результатами рейтинг «значний», за вісьмома результатами – рейтинг «помірний» і за одним показником низьку оцінку.
Звіт Комітету MONEYVAL визначив також цілий ряд конструктивних зауважень до роботи Національної системи фінансового моніторингу. В першу чергу вони стосуються необхідності підвищення ефективності:
- правоохоронно-судової системи, зокрема в частині удосконалення практичних заходів з розслідування кримінальних проваджень, арешту та конфіскації злочинних доходів;
- заходів щодо регулювання і нагляду за нефінансовими установами та професіями;
- запровадження порядку перевірки достовірності даних щодо кінцевих бенефіціарних власників;
- заходів щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму та щодо обізнаності приватного і неприбуткового секторів із відповідними загрозами, вразливостями та ризиками, пов’язаними із їхньою професійною діяльністю;
- заходів із запровадження всебічної, достовірної та неперервної адміністративної звітності у сфері фінансового моніторингу;
- приведення законодавчої бази, відносно злочинів з фінансування тероризму та цільових фінансових санкцій, у відповідність до міжнародних стандартів, тощо.
Варто відмітити, що вказані Комітетом MONEYVAL пропозиції для України у повній мірі відповідають та кореспондуються з висновками, проведеної у 2016 році Держфінмоніторингом, Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму, зокрема щодо ризиків корупції, організованої злочинності, високого обігу готівки, проявів тероризму, відсутності секторальної оцінки ризиків фінансового сектору, неефективної санкційної політики, роботи правоохоронно-судової системи тощо.
На сьогодні Держфінмоніторингом розпочато процес підготовки відповідного Плану дій щодо подальшого удосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Вказана робота визначена Держфінмоніторингом як першочергова та невідкладна.
Державна служба фінансового моніторингу України, з урахуванням результатів 5-раунду оцінки, активно продовжуватиме вживати дієві та ефективні заходи в контексті подальшого розвитку внутрішньої співпраці та співробітництва з Комітетом MONEYVAL і міжнародною спільнотою з метою мінімізації негативного прояву глобальних і національних ризиків та з урахуванням необхідності неперервного і безперебійного функціонування  механізму запобігання та протидії загрозам відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
Довідково:варто звернути увагу на позитивні висновки Комітету MONEYVAL в контексті оцінки ефективності роботи Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки.
 

Безпосередній результат ефективності
Витяг зі Звіту Комітету MONEYVAL
Безпосередній результат 1 (Ризик, політика, координація)
«Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) приділяє велику увагу ризику відмивання коштів (ВК) та його усуненню. ПФР запровадив автоматизовану систему для пріоритизації аналізу повідомлень про підозрілі фінансові операції та успішно готував складні справи ВК, які стосувалися ризиків України.
Україна має всебічні механізми національної координації та політики у сфері запобігання та протидії ВК, що включає політичні зобов’язання. Ці механізми також застосовуються до протидії фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення після внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у лютому 2015 року. На оперативному рівні, ПФР координує розробку та реалізацію цих політик та діяльності щодо них; ПФР також був координатором проведення Національної оцінки ризиків (НОР) та підготовки Звіту про НОР.
Співпраця на оперативному рівні та обмін інформацією між органами влади в цілому є позитивною, особливо там, де задіяний ПФР.
Національна політика та діяльність в контексті виконання законодавства у відповідній сфері добре координуються Держфінмоніторингом, а також Міністерством фінансів. Обидва органи є активними».
Безпосередній результат 2 (Міжнародне співробітництво)
«Підрозділ фінансової розвідки є членом Егмонтської групи і суворо дотримується принципів щодо обміну інформацією Егмонтської групи».
Безпосередній результат 3 (Нагляд )
«Підрозділ фінансової розвідки докладає значних та позитивних зусиль до роботи навчально-методичного центру, потенціал якого використовується усіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) та суб’єктами державного фінансового моніторингу (СДФМ) України.
ПФР активно готує та розміщує публікації на своєму веб-сайті, сприяє використанню потенціалу Навчально-методичного центру у тому числі й агентами з нерухомості».
Безпосередній результат 4 (Запобіжні заходи)
«Підрозділ фінансової розвідки та наглядові органи часто проводять інформаційно-роз'яснювальні заходи з приватним сектором, які включають обговорення питань щодо оновленого законодавства та поточні питання протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Група з оцінки за результатами обговорень з приватним сектором розуміла, що інформаційне забезпечення сектору підрозділом фінансової розвідки є, зокрема, дуже корисним. Ті, які були опитані повідомили, що відносини з ПФР та наглядовими органами є, як правило, конструктивними».
Безпосередній результат 5 (Юридичні особи та правові утворення)
«Україна зробила ряд позитивних законодавчих змін з метою сприяння прозорості юридичних осіб та зменшення їх привабливості для приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Особи контролерів, директорів і бенефіціарних власників відображаються у Єдиному державному реєстрі, дані якого доступні публічно. Крім того, тренінг наглядових органів і ПФР, відкрив цей ресурс приватному сектору, який пояснив експертам, що вони зазвичай використовують його як частину належної перевірки, зокрема, для перевірки бенефіціарного власника будь-яких юридичних осіб, з якими вони вступають в ділові відносини».
Безпосередній результат 6 (Фінансова розвідка)
«Підрозділ фінансової розвідки випускає високоякісну фінансову розвідувальну інформацію та стратегічний аналіз на основі широкого кола джерел, включаючи дуже велику кількість повідомлень, поданих суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Під час місії були представлені численні випадки, коли фінансові розслідування, проведені ПФР (на основі звітів/інформації, отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу чи у результаті інформаційного обміну із закордонними ПФР) були використані правоохоронними органами при формуванні доказів для досудового розслідування щодо предикатних злочинів та відмивання коштів.
Інформація ПФР також має вирішальне значення для вилучення злочинних активів через застосування його повноважень зупиняти підозрілі фінансові операції.
Команда оцінювачів була поінформована всіма правоохоронними органами, а також основними наглядовими  органами під час виїзних перевірок, що ПФР, безумовно, є головним партнером, який має повноваження вирішувати, коли будь-який вид фінансового аналізу необхідний для уможливлення початку чи для продовження розслідування.
ПФР вдалося зберегти ефективність, визначивши пріоритетні випадки відповідно до ризиків, виявлених в НОР, а також власного аналізу ризиків: справи, які включають публічних діячів, суб’єктів фіктивного підприємництва, організовані злочинні групи, офшорні компанії (в контексті корупції) та фінансування тероризму – були визначені пріоритетними.
ПФР розглянув суттєву кількість матеріалів  за період, який оцінювався: відповіді на запити щодо інформації від правоохоронних органів; справи, які вже розслідувалися правоохоронними органами та внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань; розповсюдження узагальнених матеріалів до правоохоронних органів, з урахуванням їхньої підслідності».
Безпосередній результат 7 (Розслідування та судове переслідування відмивання коштів)
«Українські органи влади зазначили, що виявлення злочинів, пов’язаних із ВК досягається за допомогою узагальнених матеріалів, одержаних від ПФР та повідомлень правоохоронних органів, які ініціюють такі розслідування під час проведення оперативно-розшукових заходів, під час розслідування інших кримінальних проваджень. Важливим каналом одержання інформації є також запити щодо взаємної правової допомоги».
У 2014 році Генеральна прокуратура України розпочала та провела спільно з ПФР складні і резонансні досудові розслідування, пов'язані з корупцією, привласненням, розкраданням державної власності та зловживанням владою (з відмиванням коштів, як допоміжним злочином у 4 справах), стосовно колишніх високопосадовців попереднього режиму».
Безпосередній результат 8 (Конфіскація)
«Позитивно оцінюється робота, яка наразі триває щодо арешту та конфіскації коштів у справах, пов’язаних з корупцією високого рівня та розкраданням державного майна, з урахуванням ризиків ВК, окреслених у НОР».
Безпосередній результат 9 (Розслідування та судове переслідування фінансування тероризму):
«Підрозділ фінансової розвідки щоденно аналізує повідомлення про фінансові операції, пов'язані з підозрами у фінансуванні тероризму, отримані від суб'єктів звітування, а також отримані у формі інформації від правоохоронних органів. Крім того, розслідування фінансування тероризму здійснюється на основі щоквартального стратегічного аналізу.
На практиці, Антитерористичний підрозділ Служби безпеки України, з фахівцями з питань протидії фінансуванню тероризму у ПФР (з його сильною аналітичною спроможністю), є основними гравцями у виявленні і розслідуванні фінансування тероризму та інших злочинів, пов'язаних з тероризмом. Служба безпеки України пріоритизує усі узагальнені матеріали з фінансування тероризму (ФТ), отримані від ПФР».
Безпосередній результат 10 (Запобіжні заходи та фінансові санкції за фінансування тероризму):
 
«Підрозділ фінансової розвідки встановив ефективні канали комунікації з фінансовими установами та визначеними нефінансовими установами і професіями та розглядає ризики ФТ у секторі в контексті навчань, що проводяться для СПФМ».
Безпосередній результат 11 (Фінансові санкції за фінансування розповсюдження зброї масового знищення):
 
«Наявні механізми інформування про цільові фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдження (ФР) зброї масового знищення, такі, як переліки, роз’яснення та типологічні дослідження ПФР. Підрозділ фінансової розвідки регулярно доводить до відома СПФМ відповідну інформацію про ризики ФР (включаючи публічні заяви FATF) на своєму офіційному веб-сайті. У 2016-2017 роках, навчальним центром ПФР було проведено різноманітні заходи для СПФМ з метою підвищення їх обізнаності з даного кола питань».

 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
www.sdfm.gov.ua
presa@sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS