Схвалено

Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

від 17 липня 2019 року № 1

 

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу

 

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада) регламентується нормами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) (далі – Постанова).

Членство у Громадській раді є індивідуальним. Кількісний склад Громадської ради – 25 осіб.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради, можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення, провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держфінмоніторингу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Держфінмоніторингом, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1. Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

2. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності).

4. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання Держфінмоніторингу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, політики у сфері, що пов’язана з діяльністю Держфінмоніторингу та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт за минулий рік (за наявності) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держфінмоніторингом цього повідомлення.

5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

7. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства (у форматі jpg), а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді із зазначенням додатків.

Заява подається до ініціативної групи на адресу Держфінмоніторингу: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24, або на електронну адресу: vz0350@sdfm.gov.ua.

Додатки до заяви подаються на електронну адресу vz0350@sdfm.gov.ua.

Початок прийому заяв 22.07.2019.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи скановані копії оригіналів документів (в PDF або jpg форматах), що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується 02.09.2019.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група до 16.09.2019 інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів з дати отримання такого повідомлення.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим вимогам Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою, ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Документи, надані інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.

 

Завантажити рекомендований зразок заяви