Порядок

подання заяв для участі в установчих зборах

по формуванню складу Громадської ради при

Держфінмоніторингу

 

Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню складу Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада) регламентується нормами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», зі змінами, (далі – Постанова).

Членство у Громадській раді є індивідуальним. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, відповідно до Типового положення про громадську раду, затвердженого Постановою, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Держфінмоніторингу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи при Держфінмоніторингу (далі – ініціативна група) подається заява у довільній формі (рекомендаційний зразок заяви (завантажити), підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Заява подається до ініціативної групи на адресу Держфінмоніторингу: 04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24.

До заяви додаються:

1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

2. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

4.  Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та інформування про них громадськості тощо), протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності).

6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 29.08.2017 року (за 30 календарних днів до їх проведення).

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група до 13.09.2017 року (не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів) письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим вимогам Типового положення про громадську раду, затвердженим Постановою, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

На підставі поданих з дотриманням встановлених вимог заяв, ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради при Держфінмоніторингу та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Держфінмоніторинг повідомляє на своєму Офіційному веб-сайті та в інший прийнятий спосіб.

Документи, надані інститутами громадянського суспільства для участі в установчих зборах, поверненню не підлягають.