1. Порядок заповнення форми № 1-ФМ суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв’язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги

1.1. Зазначені суб’єкти подають відповідну форму № 1-ФМ у таких випадках:

під час постановки на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній державній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню  тероризму  (далі – Єдина інформаційна система);

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов’язки в суб’єкті первинного фінансового моніторингу;

у разі припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

у разі відновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

 

Крім того, форма № 1-ФМ подається до Держфінмоніторингу безпосередньо суб’єктом первинного фінансового моніторингу в таких випадках:

у разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

при зміні відомостей про відокремлений підрозділ, у тому числі про відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та/або особи, що тимчасово виконує його обов’язки у відокремленому підрозділі;

у разі припинення діяльності відокремленого підрозділу;

у разі відновлення діяльності відокремленого підрозділу.

 

1.2. Відповідна форма № 1-ФМ заповнюється зазначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу за такими правилами:

якщо форма № 1-ФМ з відомостями про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та призначення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) суб’єкта первинного фінансового моніторингу надсилається вперше, заповнюються розділи I, II, III та V, при цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «первинне» без заповнення поля 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ»;

при заповненні форми № 1-ФМ відомостями про відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу та призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) відокремленого підрозділу заповнюються розділи I, IV та V. Поля 010 - 031, 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ» розділу I заповнюються реквізитами суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Якщо форма № 1-ФМ для відповідного відокремленого підрозділу надсилається вперше, у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «первинне», поле 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» не заповнюється, у полі 060 «Тип суб’єкта (код)» вказуються реквізити відокремленого підрозділу. У разі подання коригуючого повідомлення з відомостями про відокремлений підрозділ у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «коригуюче», у полях 051 «Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу» та 060 «Тип суб’єкта (код)» вказуються реквізити відокремленого підрозділу;

розділ I заповнюється  обов’язково  в  усіх   випадках  подання  форми № 1-ФМ до Держфінмоніторингу;

розділи II та III форми № 1-ФМ заповнюються відомостями про суб’єкта первинного фінансового моніторингу при першому поданні до Держфінмоніторингу форми № 1-ФМ та в разі зміни одного з реквізитів суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у цих розділах, або в разі припинення (відновлення) діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

розділ IV заповнюється при поданні відомостей про відокремлений підрозділ суб’єкта первинного фінансового моніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) у відокремленому підрозділі та в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу, зазначених у цьому розділі, або у разі припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу;

розділ V заповнюється для суб’єкта первинного фінансового моніторингу та відповідно для відокремленого підрозділу при першому та наступних поданнях відомостей про призначення або звільнення відповідального працівника, або особи, що тимчасово виконує його обов’язки, або керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу). Пункти 1, 2, 3 розділу V у разі необхідності можуть бути заповнені одночасно, але лише стосовно відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його обов’язки) відокремленого підрозділу цього суб’єкта;

при зміні загальних та додаткових відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу в розділах II, III або про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (розділ V) заповнюються тільки ті поля, у яких відбулися будь-які зміни, поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням «коригуюче». У разі зміни окремих реквізитів відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, зазначених у розділі IV чи V, обов’язково вказуються поля 320, 330 та поля, у яких відбулися зміни, поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням «коригуюче». У разі відсутності у відокремленого підрозділу власного ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ вказується код за ЄДРПОУ суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Розділ I. Ідентифікація суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

010 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО

Указується ідентифікаційний код (номер) суб’єкта первинного фінансового моніторингу для юридичних осіб або для представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;

для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО

Обов’язково 

020 

Скорочена назва

Указується скорочене найменування суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних) 

Обов’язково 

030

Дата вихідної реєстрації форми № 1-ФМ

Указується дата реєстрації форми № 1-ФМ суб’єктом первинного фінансового моніторингу (наприклад, якщо форма № 1-ФМ реєструється і направляється до Держфінмоніторингу 24 вересня 2007 року, поле матиме такий вигляд: 24 09 2007) у журналі реєстрації вихідної кореспонденції

Обов’язково  

031 

Номер вихідної реєстрації форми   № 1-ФМ

Указується вихідний реєстраційний номер форми № 1-ФМ, яка направляється до Держфінмоніторингу, відповідно до журналу реєстрації вихідної кореспонденції суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Обов’язково 

040 

Вид повідомлення (код) 

Указується код виду повідомлення відповідно до Довідника кодів видів повідомлень (додаток 6).  
Код «коригуюче» вказується,   якщо  форма  № 1-ФМ для даного суб’єкта чи відокремленого підрозділу з кодом «первинне» взята на облік

Обов’язково 

050 

Обліковий ідентифікатор суб’єкта

Указується обліковий ідентифікатор суб’єкта, що надсилає форму № 1-ФМ, в Єдиній інформаційній системі

Обов’язково, за винятком першого подання форми
№ 1-ФМ 
про суб’єкта

051

Обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу

Указується обліковий ідентифікатор відокремленого підрозділу в Єдиній інформаційній системі, щодо якого надсилається форма
№ 1-ФМ 

Обов’язково в разі подання інформації про відокремлений підрозділ суб’єкта, за винятком першого подання форми № 1-ФМ з відомостями про відокремлений підрозділ 

060

Тип суб’єкта (код), відомості про який подаються 

Указується код типу суб’єкта відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково 

Розділ II. Загальні відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

070 

Повна назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу або прізвище, ім’я, по батькові

Указується повне найменування суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до реєстраційних документів (для фізичних осіб вказуються прізвище, ім’я та по батькові відповідно до паспортних даних). Повинно співпадати з відбитком печатки, якою засвідчується підпис керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу в кінці форми № 1-ФМ, що подається 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни повної назви (прізвища, ім’я, по батькові)

080 

Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Указується скорочене найменування, за його відсутності - повне найменування (для фізичних осіб вказується прізвище відповідно до паспортних даних) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни скороченої назви 

090 

Тип суб’єкта (код) 

Указується код типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни типу суб’єкта 

100 

Вид суб’єкта (код) 

Указується код (коди) виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5).

У разі якщо суб’єкт припиняє свою діяльність, то в полі 101 проставляються чотири нулі. У разі заповнення декількох видів суб’єкта чотири нулі також проставляються у полях 102 та 103

Обов’язково для виду повідомлення «первинне», зміни виду суб’єкта та у разі припинення (відновлення) діяльності

101 

 

102 

103 

109 

Коментар до виду суб’єкта

Указуються підстави припинення (відновлення) діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав (ла), тощо)

Обов’язково у разі припинення (відновлення) діяльності

130 

Спосіб зворотного зв’язку (код)

Указується код одного із способів зв’язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися суб’єктом первинного фінансового моніторингу (згідно з Довідником кодів способів зв’язку суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни способу зв’язку 

Місцезнаходження або місце проживання

140 

Країна (код та назва) 

Указуються цифровий код країни, на території якої зареєстровано суб’єкта первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260 (наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни країни 

150 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни поштового індексу

160 

Область (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни області

170 

Населений пункт 

Указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або зміни населеного пункту

180 

Вулиця 

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

190 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як
«- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

200 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

210 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири, де зареєстровано суб’єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 


Розділ III. Додаткові відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Місце фактичного здійснення діяльності 

220 

Країна (код та назва) 

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб’єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни країни 

230 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни поштового індексу 

240 

Область  (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни області 

250 

Населений пункт 

Указується найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни населеного пункту 

260 

Вулиця 

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

270 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

280 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

290 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири, де перебуває  суб’єкт первинного фінансового моніторингу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

300 

Номер телефону 

Указується номер телефону офісу або квартири з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або зміни номера телефону 

310 

Адреса e-mail 

Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов’язково


Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

320 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Указується ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, у разі відсутності вказується ідентифікаційний код головного підприємства суб’єкта первинного фінансового моніторингу (збігається з полем 010)

Обов’язково 

330 

Повна назва відокремленого підрозділу 

Указується повне найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів

Обов’язково 

340 

Скорочена назва відокремленого підрозділу 

Указується скорочене найменування відокремленого підрозділу відповідно до реєстраційних документів, за його відсутності - повне найменування

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або в разі зміни скороченої назви 

350 

Тип суб’єкта (код) 

Указується код типу відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни типу суб’єкта 

360 

Вид суб’єкта (код) 

Указується код (коди) виду відокремленого підрозділу згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5).
У разі якщо відокремлений підрозділ припиняє свою діяльність, у полі 361 проставляються чотири нулі.  У разі заповнення декількох видів суб’єкта чотири нулі проставляються також у полях 362 та 363 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне», зміни виду суб’єкта та у разі припинення (відновлення)  діяльності

361 

 

362 

363 

369 

Коментар до виду суб’єкта

Указуються підстави припинення (відновлення) діяльності відокремленого підрозділу (номер та дата наказу, рішення, назва органу (установи), що їх видав, тощо)

Обов’язково у разі припинення (відновлення) діяльності

370 

Спосіб зворотного зв’язку (код) 

Указується код одного із способів зв’язку з Держфінмоніторингом, який буде використовуватися відокремленим підрозділом (згідно з Довідником кодів способів зв’язку суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом) (додаток 9) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни способу зв’язку 

Місце фактичного здійснення діяльності 

380 

Країна  (код та назва) 

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває відокремлений підрозділ, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни країни 

390 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни поштового індексу

400 

Область (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни області 

410 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни населеного пункту 

420 

Вулиця 

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

430 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як
«- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

440 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

450 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири, де перебуває  відокремлений підрозділ
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

460 

Номер телефону 

Указується номер телефону офісу або квартири з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов’язково для виду повідомлення «первинне» або у разі зміни номера телефону 

470 

Адреса e-mail 

Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов’язково у разі наявності  

Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)

1. Відомості про призначення відповідального працівника

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

480 

Посада  працівника

Указується повне найменування посади працівника відповідно до штатного розпису суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

490 

Прізвище 

Указується прізвище відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

500 

Ім’я 

Указується ім’я відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

510 

По батькові 

Указується по батькові відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

520 

Номер наказу про призначення 

Указується номер наказу про призначення на посаду відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

530 

Дата наказу про призначення 

Указується дата наказу про призначення на посаду відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

540 

Номер телефону 

Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

550 

Адреса e-mail 

Указується адреса e-mail відповідального працівника 

Обов’язково у разі наявності 

2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

560 

Посада працівника

Указується повне найменування посади тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

570 

Прізвище 

Указується прізвище тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення

580 

Ім’я 

Указується ім’я тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

590 

По батькові 

Указується по батькові тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

600 

Номер наказу про призначення 

Указується номер наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

610 

Дата наказу про призначення 

Указується дата наказу про призначення на посаду тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

620 

Номер телефону 

Указується номер телефону (з кодом населеного пункту) тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про призначення 

630 

Адреса e-mail 

Указується адреса e-mail тимчасово виконуючого обов’язки відповідального працівника 

Обов’язково у разі наявності  

3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

640 

Прізвище 

Указується прізвище відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про звільнення 

650 

Ім’я 

Указується ім’я відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про звільнення 

660 

По батькові 

Указується по батькові відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про звільнення 

670 

Номер наказу про звільнення 

Указується номер наказу про звільнення з посади відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про звільнення 

680 

Дата наказу про звільнення 

Указується дата наказу про звільнення з посади відповідального працівника 

Обов’язково при поданні повідомлення про звільнення 

1.3. У разі якщо форма 1-ФМ надається для реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Єдиній інформаційній системі при відновленні діяльності суб’єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) (у випадку збереження всіх основних реквізитів - коду за ЄДРПОУ та інших), вона подається разом із супровідним листом довільної форми з інформацією  про відновлення особою діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (його відокремленого підрозділу). При цьому у полі 040 «Вид повідомлення (код)» розділу I зазначається код виду повідомлення «коригуюче».

1. Порядок заповнення форми № 2-ФМ суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а саме: страховиками (перестраховиками), кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами; платіжними організаціями та членами платіжних систем, що є небанківськими установами, еквайринговими та кліринговими установами; товарними, фондовими та іншими біржами; професійними учасниками ринку цінних паперів; компаніями з управління активами; операторами поштового зв’язку, іншими установами, які проводять фінансові операції з переказу коштів; суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, у випадку проведення фінансової операції, пов’язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів; іншими юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

 

Розділ I. Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

010 

Тип суб’єкта (код) 

Указується код типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково 

020 

Вид суб’єкта (код) 

Указується код виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5) 

Обов’язково 

030 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО

Указується ідентифікаційний код (номер) суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності, або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з ДРФО;
для юридичних осіб або представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
при відсутності у відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Обов’язково 

040 

Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

Указується скорочене найменування суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, за його відсутності - повне найменування

Обов’язково 

050 

Обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі

Обов’язково

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

060 

Країна (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб’єкт первинного фінансового моніторингу або відокремлений підрозділ, у якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов’язково 

070 

Область (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково, якщо код країни - Україна 

080 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково 

090 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково 

100 

Вулиця 

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

110 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як
«- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

120 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

130 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

140 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

Указується номер телефону суб’єкта первинного фінансового моніторингу з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов’язково 

150 

Адреса е-mail 

Указується електронна адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов’язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію 

160 

Посада відповідального працівника 

Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, в якому було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію, або його штатного розпису 

Обов’язково у разі наявності 

170 

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника 

Обов’язково 

180 

Ім’я

Указується ім’я відповідального працівника 

Обов’язково 

190 

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника 

Обов’язково у разі наявності

200 

Номер телефону (з кодом населеного пункту) 

Указується номер телефону відповідального працівника з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов’язково 

210 

Адреса е-mail 

Указується електронна адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов’язково у разі наявності

Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), у якому було зареєстровано фінансову операцію 

220 

Тип суб’єкта (код) 

Указується код типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково 

230 

Вид суб’єкта (код) 

Указується код виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 5)

Обов’язково 

240 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО 

Указується ідентифікаційний код (номер) суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію:
для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з ДРФО;
для юридичних осіб або для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності - ідентифікаційний код (номер) за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
при відсутності у відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу особистого ідентифікаційного коду вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ головного підприємства суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Обов’язково 

250 

Скорочена назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу 

Указується скорочене найменування суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування (повинно відповідати формі № 1-ФМ)

Обов’язково 

260 

Обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, в Єдиній інформаційній системі

Обов’язково

Відомості про місцезнаходження або місце проживання суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

270 

Країна (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб’єкт первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ, у якому було зареєстровано фінансову операцію, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов’язково 

280 

Область (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково, якщо код країни - Україна 

290 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково 

300 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково 

310 

Вулиця 

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

320 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

330 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

340 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

350 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону суб’єкта первинного фінансового моніторингу з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов’язково 

360 

Адреса е-mail 

Указується електронна адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов’язково у разі наявності

 

Відомості про відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було зареєстровано фінансову операцію 

370 

Посада відповідального працівника 

Указується повне найменування посади працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, відповідно до установчих документів суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, в якому було зареєстровано фінансову операцію, або його штатного розпису 

Обов’язково 

380 

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника 

Обов’язково 

390 

Ім’я

Указується ім’я відповідального працівника 

Обов’язково 

400 

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника 

Обов’язково 

410 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону відповідального працівника з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові
86 2334 у полі матиме такий вигляд: 0322 862334)

Обов’язково 

420 

Адреса е-mail 

Указується електронна адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу 

Обов’язково у разі наявності 


Розділ II. Відомості про фінансову операцію

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

430 

Номер повідомлення

Указується номер повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція у день його направлення (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2005 року матиме у полі такий вигляд: 200506150001)

Обов’язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

440 

Дата здійснення повідомлення

Указується дата здійснення повідомлення про фінансові операції, яким була надіслана фінансова операція
(наприклад, повідомлення, здійснене
15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005)

Обов’язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу

450

Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової операції, що не взята на облік   

451 

Номер попереднього повідомлення про фінансову операцію, що не взята на облік 

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується номер першого повідомлення про цю фінансову операцію, що не взята на облік Держфінмоніторингом

Обов’язково в разі надання повідомлення на заміну раніше наданого та не взятого на облік у Держфінмоніторингу 

452 

Дата попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується дата першої реєстрації фінансової операції у реєстрі, що не взята на облік Держфінмоніторингом

Обов’язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік  

453 

Порядковий номер попередньої реєстрації фінансової операції в реєстрі, що не взята на облік

У всіх випадках повторного направлення інформації про фінансову операцію на заміну раніше наданої і не взятої на облік Держфінмоніторингом указується порядковий номер реєстрації у реєстрі першої фінансової операції, що не взята на облік Держфінмоніторингом

Обов’язково в разі виправлення помилок або неточностей у записах про фінансову операцію, що не взята на облік 

460 

Черговий номер фінансової операції у повідомленні 

Указується порядковий номер фінансової операції у повідомленні 

Обов’язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

470 

Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі

Указується порядковий номер запису про фінансову операцію в реєстрі суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
(наприклад, якщо фінансова операція зазначена в реєстрі за номером 1299, поле матиме такий вигляд: - - - - - - - - 1299)

Обов’язково 

480 

Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі

Указується дата запису про фінансову операцію в реєстрі
(наприклад, якщо запис зазначених відомостей до реєстру здійснено 6 серпня 2005 року, дата матиме у полі такий вигляд: 06082005)

Обов’язково 

490 

Ознака можливості відношення фінансової операції до фінансування тероризму 

Указується наявність ознаки (1 - за відсутності ознак відношення фінансової операції до фінансування тероризму; 2 - якщо учасником фінансової операції або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, та операцію зупинено; 3 - в інших випадках відношення фінансової операції до фінансування терористичної діяльності), що фінансова операція пов’язана з фінансуванням тероризму

Обов’язково 

500 

Кількість учасників фінансової операції

Указується кількість учасників фінансової операції, яка дорівнює кількості заповнених відомостей про учасників фінансової операції 

Обов’язково 

510 

Вид повідомлення про фінансову операцію (код) 

Указується код виду повідомлення згідно з Довідником кодів видів повідомлень (додаток 6) 

Обов’язково у разі подання повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

520 

Дата здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або дата зупинення проведення фінансової операції

Указуються день, місяць, рік здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення фінансової операції ще не завершене, указується дата початку її здійснення 

Обов’язково  

530 

Час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції

Указується час здійснення фінансової операції, або відмови в її проведенні, або час зупинення проведення фінансової операції; якщо здійснення операції ще не завершене, указується час початку її здійснення  

Обов’язково  

540 

Код валюти/ банківського металу

Указується код валюти або банківського металу, з використанням яких була проведена фінансова операція, відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Національного банку України від 04.02.98 за № 34.
Якщо операція проведена в гривнях, то вказується код 980 

Обов’язково 

550 

Сума фінансової операції у валюті проведення (вага банківського металу в грамах)

Указується цифрами сума операції в іноземній валюті або вага банківського металу в грамах.
Якщо операція проводиться у гривнях - вказується сума в гривнях

Обов’язково 

560 

Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті 

Указується цифрами сума операції в гривнях. 

Якщо операція проводиться в іноземній валюті, вказується сума операції в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення операції

Обов’язково 

570 

Підстава здійснення фінансової операції 

Указуються зміст операції, призначення платежу, а також перелік усіх документів, які є підставою для здійснення фінансової операції (контракт, договір, платіжне доручення, чек тощо)

Обов’язково 

580 

Коментар до підстав здійснення фінансової операції

Указуються коментарі щодо підстав здійснення фінансової операції

Обов’язково у разі наявності 

590 

Ознака здійснення фінансової операції (код) 

Указується код ознаки здійснення або відмови у здійсненні фінансової операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів ознак здійснення фінансових операцій (додаток 10) 

Обов’язково

600 

Код виду фінансової операції 

Указується код виду фінансової операції відповідно до Порядку формування коду виду фінансової операції згідно з довідником (додаток 1) 

Обов’язково 

610 

Ознаки фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу (код)

Указується(ються) код (коди) ознак фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція є такою, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу; при цьому вказується код ознаки (коди ознак) фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (додаток 2), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо 

Обов’язково, у разі якщо фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу

611

612

613

614

620 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу

Указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу

Якщо заповнено поле 610 (у разі необхідності уточнення) 

630 

Ознаки фінансової операції, виявленої за результатами внутрішнього фінансового моніторингу (код)

Указуються коди ознак фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу.
Поля заповнюються, якщо фінансова операція виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу; вказується(ються) код (коди) ознаки фінансової операції, що виявлена за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до Довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (додаток 3), при цьому кожному коду відповідає ознака, яку має фінансова операція; якщо фінансова операція має лише одну таку ознаку, заповнюється одне поле, дві ознаки - два поля тощо.

Також поле може заповнюватися при направленні суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних ПФР щодо надання інформації про фінансові операції, а також за запитом на відстеження (моніторинг) фінансових операцій

Обов’язково, у разі якщо фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу або при направленні суб’єктам первинного фінансового моніторингу повідомлень про фінансові операції на запит Держфінмоніторингу або іноземних підрозділів фінансових розвідок

631

 

632

633

634

640 

Коментар до ознаки (ознак) фінансової операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу

Указуються номер та дата рішення (запит), за яким суб’єктом проводиться  відстеження (моніторинг) фінансової операції у такому шаблоні:

*номер рішення*дата рішення≠

Наприклад: *552118/21*01.07.2010≠

 

 

 

та/або указуються коментарі, які уточнюють ознаки фінансової операції

Обов’язково у разі відстеження (моніторингу) фінансової операції за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу (крім суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино)

або якщо заповнені поля 631 - 634

650 

Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі

Указується номер у реєстрі фінансової операції, пов’язаної з даною 

Обов’язково у разі наявності 

660 

Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі

Указується дата внесення в реєстр фінансової операції, пов’язаної з даною 

Обов’язково у разі наявності 

670 

Коментар до пов’язаної фінансової операції

Указуються коментарі, що уточнюють зміст пов’язаної фінансової операції

Обов’язково, якщо заповнене поле 650 

680 

Номер фінансової операції в системі автоматизації (за наявності) 

Указується унікальний номер фінансової операції, який використовується суб’єктом при проведенні внутрішнього обліку фінансової операції 

Обов’язково у разі наявності 

690 

Порядковий номер фінансової операції, що коригується у реєстрі

У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказується номер первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація 

У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію 

700 

Дата  реєстрації фінансової операції, що коригується

У разі надіслання коригуючого повідомлення про фінансову операцію на заміну раніше наданого та взятого на облік у Держфінмоніторингу повідомлення (первинного) після виправлення в ньому відповідних помилок та неточностей чи наявності додаткової інформації вказуються дата  первинного запису в реєстрі про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, щодо якої надається додаткова (скоригована) інформація

У разі надання коригуючого повідомлення про фінансову операцію 

710 

Кількість аркушів доданих документів 

Указується кількість аркушів додатків до форм. У разі відсутності доданих документів у полі ставиться нуль

Обов’язково у разі наявності та при поданні повідомлення про фінансову операцію до Держфінмоніторингу 

Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

720 

Тип особи, що має відношення до фінансової операції (код)

Указується код типу особи, що бере участь у фінансовій операції. Заповнюється згідно з Довідником кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (додаток 8) 

Обов’язково 

730 

Статус (тип) учасника (код) 

Указується код статусу (типу) учасника фінансової операції (юридична особа, фізична особа тощо). Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (додаток 7) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача)

 

Ознака резидентності: 

 

 

741 

Резидент 

Указується ознака резидентності особи 

Обов’язково 

742 

Нерезидент

750 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО

Для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців (резидентів і нерезидентів) зазначається ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності). Якщо ідентифікаційний номер не присвоєний, то ставиться 9 нулів, якщо ідентифікаційний номер невідомий, то ставиться 5 дев’яток
для юридичної особи - резидента або для представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

для юридичної особи - нерезидента указуються дані про реєстрацію на підставі копії легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідченого реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про таку реєстрацію;
для відокремленого підрозділу указується його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, у разі його відсутності вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник є резидентом

760 

Повна назва учасника фінансової операції (прізвище) 

Для юридичної особи вказується повне найменування відповідно до установчих документів;
для фізичної особи вказується прізвище;
для відокремленого підрозділу указується повне найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб’єктом первинного фінансового моніторингу

Обов’язково 

770 

Скорочена назва учасника фінансової операції (ім’я) 

Для юридичної особи вказується скорочене найменування відповідно до установчих документів, за його відсутності - повне найменування;
для фізичної особи вказується ім’я;
для відокремленого підрозділу вказується скорочене найменування відповідно до положення про відокремлений підрозділ (іншого документа, на підставі якого діє відокремлений підрозділ), затвердженого головним підприємством - юридичною особою - суб’єктом первинного фінансового моніторингу, за його відсутності - повне найменування 

Обов’язково 

780 

По батькові 

Для фізичної особи вказується по батькові, для нерезидента - у разі наявності 

Обов’язково у разі наявності 

790 

Дата народження 

Для фізичної особи вказується дата народження 

Обов’язково для фізичної особи учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

800 

Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції

Поле заповнюється у разі наявності даних щодо осіб, які беруть участь у фінансовій операції та не є клієнтами або контрагентами;
указуються відомості про всі документи, що дають підстави вважати особу причетною до участі у фінансовій операції; це, зокрема, може бути інформація про договори, довіреності тощо;
при описі кожного документа вказуються такі дані:
повне найменування документа;
номер документа;
найменування органу (особи), що видав (видала) документ;
дата видачі документа

Обов’язково для особи, що не є клієнтом або контрагентом 

Відомості про свідоцтво про державну реєстрацію 

810 

Свідоцтво про державну реєстрацію (інший реєстраційний документ)

 

Указуються серія (за наявності) та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або номер запису в журналі реєстрації (наприклад: серія свідоцтва А38, номер свідоцтва 123456 у полі буде мати вигляд - - - А38123456) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності 

820 

Назва органу (місця проведення) державної реєстрації особи 

Указується повне найменування органу (місця проведення) державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи - підприємця), яка бере участь у фінансовій операції

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності 

830 

Дата реєстрації 

Указується дата державної реєстрації юридичної особи (або фізичної особи -  підприємця), яка бере участь у фінансовій операції

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - юридична особа - резидент або суб’єкт підприємницької діяльності 

Місцезнаходження або місце проживання учасника
(указуються відомості щодо адреси, за якою зареєстровано юридичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця реєстрації фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 

840 

Країна реєстрації або громадянства (код та назва) 

Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату  від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

850 

Область реєстрації або проживання (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент 

860 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково для резидента учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

870 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

880 

Вулиця 

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

890 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»;

будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

900 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

910 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

920 

Додаткові відомості 

Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов’язково у разі наявності 

Місце тимчасового перебування учасника
(указується інформація щодо поштової адреси юридичної особи, яка бере участь у фінансовій операції, або вказується інформація щодо місця проживання фізичної особи, яка бере участь у фінансовій операції) 

930 

Країна тимчасового перебування (код та назва)

Указуються цифровий код та назва країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату  від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

940 

Область тимчасового перебування (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - резидент 

950 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково для резидента учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

960 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача) 

970 

Вулиця 

Указується назва вулиці
(наприклад:
Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

980 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»;

будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

990 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

1000 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як            «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

1010 

Додаткові відомості 

Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов’язково у разі наявності 

Відомості про документ, що засвідчує фізичну особу 

1020 

Вид документа, що засвідчує фізичну особу (код)

Указується код виду документа, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, згідно з Довідником кодів документів, що засвідчують фізичну особу
(додаток 4) 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 

1030 

Серія документа, що засвідчує фізичну особу

Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія, номер, дата видачі та орган, який видав документ 

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 

1040 

Номер документа, що засвідчує фізичну особу

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 

1050 

Дата видачі документа, що засвідчує фізичну особу

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 

1060 

Повна назва органу, який  видав документ, що засвідчує фізичну особу

Обов’язково для учасника-клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник- фізична особа або фізична особа - підприємець

Дані про банк (філію), у якому (якій) відкрито рахунок учасника фінансової операції, що , що використовується для здійснення фінансової операції 

1070 

Номер рахунку 

Указується номер рахунку особи, яка бере участь у фінансовій операції, у банківській установі

Обов’язково у разі наявності 

1080 

Назва банку (філії) 

Указується повне найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, відповідно до установчих документів цієї банківської установи

Обов’язково у разі наявності 

1090 

Код банку (філії) 

Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента 

Обов’язково у разі наявності 

1100 

Країна (код та назва)

Указуються код країни, на території якої зареєстровано банківську установу, де відкрито рахунок особи, яка бере участь у фінансовій операції, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація) 

Обов’язково у разі наявності 

1110 

Область (код та назва)

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково у разі наявності 

1120 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково у разі наявності 

1130 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; найменування населеного пункту вказується повністю
(наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район).
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов’язково у разі наявності 

1140 

Вулиця 

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

1150 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як «- - - - 18А»;

будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

1160 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

1170 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

Відомості про кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті
(розділ заповнюється для банку, зазначеного в полях 1070 - 1170, якщо фінансова операція здійснюється в іноземній валюті) 

1180 

Номер рахунку 

Указується номер кореспондентського рахунку, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті

Обов’язково у разі наявності 

1190 

Назва фінансової установи – кореспондента, у якій відкрито рахунок

Указується повне найменування фінансової установи, в якій відкрито кореспондентський рахунок, який використовується для здійснення фінансової операції в іноземній валюті 

Обов’язково у разі наявності 

1200 

Код фінансової установи - кореспондента 

Заповнюється МФО для банківської установи - резидента або S.W.I.F.T. (чи non-S.W.I.F.T.) код для банківської установи - нерезидента 

Обов’язково у разі наявності 

1210 

Країна місцезнаходження фінансової установи – кореспондента (код та назва) 

Указуються код країни, на території якої зареєстровано фінансову установу, де відкрито кореспондентський рахунок, зазначений у полі 1180, через який здійснюється фінансова операція, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату  від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Російська Федерація кодується: 643 Російська Федерація) 

Обов’язково у разі наявності 

1220 

Область (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11) (наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково у разі наявності 

1230 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково у разі наявності 

1240 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/; найменування населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ, смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район).
Для нерезидента в цьому полі заповнюються дані про адресу, що не можуть бути внесені в стандартні поля 

Обов’язково у разі наявності 

1250 

Вулиця 

Указується назва вулиці
(наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

1260 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як
«- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12»)

Обов’язково у разі наявності 

1270 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8»)

Обов’язково у разі наявності 

1280 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 


Розділ IV. Додаткова інформація

Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) до Держфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосується фінансової операції, та/або про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, і не знайшла свого відображення в попередніх розділах.

Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.

У переліку доданих документів вказуються назва документа та кількість аркушів кожного з документів.

Приклад:

1. Копія договору - 5 арк. 

2. Копія платіжного документа - 2 арк.

При внесенні запису до Реєстру фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, зазначаються повне найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який здійснив такий запис.

Порядок заповнення форми № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»

1. Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (далі - Повідомлення), може містити відомості щодо декількох фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. Повідомлення про фінансові операції, що пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, повинно містити відомості лише про такі фінансові операції. На кожну фінансову операцію з наданого Повідомлення Держфінмоніторинг надсилає суб’єкту первинного фінансового моніторингу повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік встановленої форми (форма № 5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом»).

2. До Повідомлення додаються витяги з Реєстру фінансових операцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу (з послідовно скріпленими та пронумерованими аркушами, починаючи з форми № 4-ФМ), які повинні містити усі розділи та відомості із зазначеного Реєстру, що стосуються даних фінансових операцій.

3. Повідомлення підписується особисто працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), відповідальним за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, або особою, що тимчасово виконує його обов’язки, із зазначенням повного найменування посади, прізвища, імені та по батькові. Підпис засвідчується відбитком печатки суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу).

4. У разі якщо Держфінмоніторингом виявлені помилки у Повідомленні, суб’єкту первинного фінансового моніторингу (відокремленому підрозділу) направляється повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом цього повідомлення. Усі витяги з Реєстру, що були прикладені до цього повідомлення, також вважаються не взятими на облік. У цьому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) формує нове Повідомлення з виправленими помилками та надсилає його Держфінмоніторингу.

5. У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ) отримав повідомлення про відмову у взятті на облік Держфінмоніторингом інформації щодо окремої фінансової операції, необхідно анулювати відповідний запис у Реєстрі, внести цю фінансову операцію з виправленими помилками за новим номером у Реєстр та надати Держфінмоніторингу у складі нового повідомлення.

6. Форма № 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу» заповнюється таким чином:

 

Код 

Назва поля 

Коментар щодо заповнення 

Необхідність заповнення 

Загальні відомості про повідомлення 

010 

Номер повідомлення

Указується номер повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, який має таку послідовність: рік, місяць, дата та порядковий номер повідомлення за день і повинен збігатися з номером у полі 430 форми 2-ФМ (наприклад, перше повідомлення за 15 червня 2005 року матиме в полі такий вигляд: 200506150001) 

Обов’язково 

020 

Дата здійснення повідомлення

Указується дата здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу (наприклад, повідомлення, здійснене 15 червня 2005 року, матиме у полі такий вигляд: 15062005). Повинна збігатися з датою у полі 440 форми № 2-ФМ

Обов’язково 

030

Поле виключено

040 

Кількість фінансових операцій  у повідомленні 

Указується кількість фінансових операцій, надісланих у повідомленні 

Обов’язково 

Відомості про суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремлений підрозділ), який надає інформацію 

050 

Тип суб’єкта (код) 

Указується код типу суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до Довідника кодів типів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(додаток 7) 

Обов’язково 

060 

Вид суб’єкта (код) 

Указується код (коди) виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу відповідно до видів діяльності згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового   моніторингу   (додаток 5)

 

061 

 

Указується код (коди) виду суб’єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленого підрозділу, у ролі якого він виступає у проведенні фінансової операції, згідно з Довідником кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу
(додаток 5) 

Обов’язково 

062 

063 

070 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО 

Указується ідентифікаційний код (номер) суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу:
для юридичних осіб або для представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності - за ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;
для фізичних осіб - відповідно до документа про присвоєння ідентифікаційного коду (номера) згідно з ДРФО

Обов’язково 

080 

Обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується обліковий ідентифікатор суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу, від імені якого надсилається форма № 4-ФМ, у Єдиній інформаційній системі

Обов’язково

090 

Назва суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу

Указується повне найменування суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу відповідно до установчих документів (повинна відповідати формі № 1-ФМ) 

Обов’язково 

Адреса суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), який надає інформацію
(повинна відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу) 

100 

Країна  (код та назва)

Указуються цифровий код країни, на території якої перебуває суб’єкт первинного фінансового моніторингу, та назва цієї країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 № 260
(наприклад: держава Україна кодується: 804 Україна)

Обов’язково 

110 

Область (код та назва) 

Указуються код та назва області згідно з Довідником кодів областей України (додаток 11)
(наприклад: 68 Хмельницька)

Обов’язково, якщо код країни - 804 (Україна) 

120 

Поштовий індекс 

Указується індекс відділення зв’язку 

Обов’язково 

130 

Населений пункт 

Указуються найменування населеного пункту та район області (у разі наявності): вид населеного пункту вказується скорочено - міста /м./, села /с./, селища /сел./, селища міського типу /смт/ тощо; назва населеного пункту вказується повністю (наприклад: м. Київ,
смт Микулинці, Іванківський район, сел. Васильківка, Васильківський район)

Обов’язково 

140 

Вулиця 

Указується назва вулиці (наприклад: Паньківська, проспект Перемоги, провулок Михайлівський тощо)

Обов’язково у разі наявності 

150 

Будинок 

Указується номер будинку (із зазначенням літери у разі наявності)
(наприклад: будинок № 18 заповнюється як «- - - - - 18»; будинок № 18-А заповнюється як
«- - - - 18А»; будинок № 18/12 заповнюється як «- - 18/12») 

Обов’язково у разі наявності 

160 

Корпус (споруда) 

Указується номер корпусу (або споруди) будинку
(наприклад: корпус № 8 заповнюється як «- - - - - - 8») 

Обов’язково у разі наявності 

170 

Офіс (квартира) 

Указується номер офісу або квартири суб’єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремленого підрозділу
(наприклад: офіс № 6 заповнюється як «- - - 6»; офіс № 6-А заповнюється як «- - 6А»; квартира № 127 заповнюється як «- 127»)

Обов’язково у разі наявності 

180 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону офісу або квартири з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов’язково 

190 

Адреса e-mail 

Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов’язково у разі наявності

Відомості про відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), що надає інформацію
(повинні відповідати формі № 1-ФМ, якщо значення відповідних полів не збігаються або відсутня форма № 1-ФМ, повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу) 

200 

Посада  відповідального працівника 

Указується повне найменування посади відповідального працівника відповідно до установчих документів суб’єкта первинного фінансового моніторингу або його штатного розпису 

Обов’язково 

210 

Прізвище

Указується прізвище відповідального працівника 

Обов’язково 

220 

Ім’я

Указується ім’я відповідального працівника 

Обов’язково 

230 

По батькові

Указується по батькові відповідального працівника 

Обов’язково 

240 

Номер телефону (з кодом населеного пункту)

Указується номер телефону відповідального працівника з обов’язковим зазначенням міжміського коду
(наприклад: телефон у м. Львові 862334 у полі матиме такий вигляд: 0322862334)

Обов’язково 

250 

Адреса e-mail 

Указується адреса електронної пошти (наприклад: master@xxxxxx.com.ua)

Обов’язково у разі наявності 


       7. Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із Реєстру.