О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародні стандарти : : Стандарти ООН
05.04.2007  Версія для друку


Резолюції Ради Безпеки ООН

Резолюції Ради Безпеки ООН

 

Резолюція 1267 (1999) та наступні резолюції з її виконання

 

Резолюція 1267 (1999), прийнята Радою Безпеки ООН 15 жовтня 1999 р. на основі розділу VII Статуту ООН, має обов’язкову силу для всіх держав-членів ООН.

Враховуючи використання афганської території для надання безпечного сховища Усамі бен Ладену, Рада Безпеки вимагає від руху «Талібан»:

-                            негайно припинити надання сховища міжнародним терористам, їх організаціям та їх навчання і забезпечити, щоб територія, що знаходиться під його контролем, не використовувалась для терористичних об’єктів та таборів або для підготовки або організації терористичних актів проти інших держав або їх громадян (пункт 1);

-                            без подальшого зволікання видати Усаму бен Ладена компетентним властям  країни, де проти нього був висунутий звинувачувальний акт, або компетентним властям країни, де він буде заарештований та переданий до суду (пункт 2).

Для забезпечення виконання вказаних положень пунктом 4 резолюції передбачено, що всі держави:

-                            не будуть надавати дозвіл будь-якому літальному апарату на зліт з їх території або посадку на неї, якщо він належить руху «Талібан», наймається або експлуатується ним або від його імені;

-                            заморозять кошти та інші фінансові ресурси, включаючи кошти, які одержуються або походять з майна, що знаходиться у володінні або під прямим або непрямим контролем руху «Талібан», або будь-якого підприємства, що знаходиться у володінні або під контролем руху «Талібан», та забезпечать, щоб ні ці, ні будь-які інші кошти або фінансові ресурси не надавались громадянам або будь-яким особам на їх території для використання рухом «Талібан» або будь-яким підприємством, що знаходиться у володінні або під прямим або непрямим контролем руху «Талібан».

Відповідно до пункту 6 Резолюції 1267 Рада Безпеки заснувала Комітет із санкцій, у задачі якого, зокрема, входить:

-                            отримання від держав інформації про застосування вказаних санкцій та про їх порушення;

-                            встановлення коштів та інших фінансових ресурсів, згаданих у пункті 4 резолюції;

-                            розгляд прохань про виключення із заходів, введених відповідно до пункту 4 резолюції.

Одночасно Рада Безпеки закликала держави порушувати справи проти фізичних та юридичних осіб, що потрапляють під їх юрисдикцію, які порушують вказані заходи, та застосовувати відповідні види покарань (пункт 8).

У Резолюції 1333 (2000), прийнятої 19 грудня 2000 р., Рада Безпеки, підтвердивши свою Резолюцію 1267 (1999), постановила, що всі держави повинні вжити додаткових заходів, у тому числі негайно заморозити кошти та інші фінансові активи Усами бен Ладена та фізичних осіб та підприємств, які, як встановлено створеним відповідно до Резолюції 1267 (1999) Комітетом, пов’язані з ним, включаючи кошти та активи організації «Аль-Каїда», а також кошти отримані завдяки майну, що знаходиться у володінні або під прямим або непрямим контролем Усами бен Ладена та фізичних осіб та підприємств, пов’язаних з ним, та забезпечити, щоб ні ці, ні будь-які інші кошти або фінансові ресурси не використовувались прямо або непрямо їх громадянами або будь-яким особами на їх території в інтересах Усами бен Ладена, його спільників або будь-яких підприємств, що знаходяться у володінні або під прямим або непрямим контролем Усами бен Ладена та фізичних осіб або підприємств, пов’язаних з ним, включаючи організацію «Аль-Каїда» (пункт 8 «с»).

Одночасно Рада Безпеки розширила мандат Комітету 1267, доручивши йому, зокрема, вести на основі інформації, яку надають держави та регіональні організації, оновлений перелік фізичних осіб та підприємств, пов’язаних з Усамою бен Ладеном, у тому числі ті, що входять до організації «Аль-Каїда» (пункт 16 «b»).

У наступних резолюціях Рада Безпеки визначила заходи з удосконалення механізмів застосування вказаних санкцій, включаючи:

- створення механізму контролю за реалізацією заходів, передбачених резолюціями 1267 (1999) та 1333 (2000), - Резолюція 1363 від 30 липня 2001 р.;

- введення єдиного вільного переліку осіб, груп, підприємств та організацій, пов’язаних з «Аль-Каїдою», Усамою бен Ладеном та «Талібаном», чиї активи повинні бути заморожені відповідно до резолюцій 1267 (1999)            та 1333 (2000), - Резолюція 1390 від 16 січня 2002 р.;

- встановлення порядку застосування державами за згодою Комітету винятків із режиму санкцій щодо коштів, необхідних для покриття соціальних та надзвичайних витрат, - Резолюція 1452 від 20 грудня 2002 р.;

- підвищення рівня координації та розширення обміну інформацією між Комітетом з санкцій та КТК, - Резолюція 1455 від 17 січня 2003 р.;

- вжиття державами рішучих заходів з припинення фінансування осіб, пов’язаних з «Аль-Каїдою», Усамою бен Ладеном та/або «Талібаном», шляхом прийняття на міжнародному рівні кодексів та стандартів боротьби з фінансуванням тероризму, у тому числі тих, які призначені для запобігання зловживанням некомерційними організаціями та неофіційними / альтернативними системами переказу коштів, - Резолюція 1526 від 30 січня 2004 р.;

- дотримання усіма державами-членами     всеосяжних міжнародних стандартів, втілених у 40+9 рекомендаціях ФАТФ, - Резолюція 1617 від 29 липня 2005 р.

 

Резолюція 1373 (2001)                

 

Резолюція 1373 (2001), прийнята 28 вересня 2001 р., має універсальний характер та направлена проти фінансування тероризму вцілому, на відміну від вищезгаданих резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) та 1617 (2005), які передбачають замороження активів конкретних осіб, організацій або груп.

Відповідно до пункту 1 Резолюції 1373 всі держави повинні:

-                            запобігати та припиняти фінансування терористичних актів;

-                            ввести кримінальну відповідальність за навмисне надання або збір коштів, будь-якими методами, прямо чи непрямо, їх громадянами або на їх території з наміром, щоб такі кошти використовувались – або при усвідомленні того, що вони будуть використані, – для здійснення терористичних актів;

-                            невідкладно заблокувати кошти та інші фінансові активи або економічні ресурси осіб, які здійснюють або намагаються здійснити терористичні акти, або беруть участь у здійсненні терористичних актів, або сприяють їх здійсненню; організацій, які прямо чи непрямо знаходяться у власності або під контролем таких осіб, а також і осіб, і організацій, що діють від імені або за вказівкою таких осіб та організацій, включаючи кошти, отримані або придбані за допомогою власності, яка прямо чи непрямо знаходиться у володінні або під контролем таких осіб та пов’язаних з ними осіб та організацій;

-                            заборонити своїм громадянам або будь-яким особам та організаціям на своїй території надання будь-яких коштів, фінансових активів або економічних ресурсів, або фінансових або інших послуг, прямо чи непрямо, для використання в інтересах осіб, які здійснюють або намагаються здійснити терористичні акти, або сприяють або беруть участь у їх здійсненні, організацій, які прямо чи непрямо знаходяться у власності або під контролем таких осіб, а також осіб і організацій, що діють від імені або за вказівкою таких осіб.

Пунктом 2 Рада Безпеки постановила також, що всі держави повинні, зокрема:

-                            відмовляти у наданні притулку тим, хто фінансує, планує, підтримує або здійснює терористичні акти;

-                            не допускати, щоб ті, хто фінансує, планує, підтримує або здійснює терористичні акти, використовували їх територію з цією метою  проти інших держав або їх громадян;

-                            забезпечувати, щоб будь-яка особа, яка бере участь у фінансуванні, плануванні, підтримці або здійсненні терористичних актів або у підтримці терористичних актів, притягувалась до судової відповідальності;

-                            надавати одна одній всіляке сприяння у зв’язку з кримінальними розслідуваннями та кримінальним переслідуванням, які мають відношення до фінансування або підтримки терористичних актів, включаючи сприяння у отриманні наявних у них доказів, необхідних для такого переслідування.

Рада Безпеки закликала всі держави стати якомога швидше учасниками відповідних міжнародних конвенцій та протоколів про боротьбу з тероризмом, включаючи Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. (пункт 3 «d»).

Пункт 4 Резолюції 1373 Рада Безпеки ООН із стурбованістю відмічає тісний зв’язок між міжнародним тероризмом та транснаціональною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, відмиванням коштів, незаконним обігом зброї та незаконними перевезеннями ядерних, хімічних і біологічних та інших потенційно смертоносних матеріалів, і в зв’язку з цим підкреслює необхідність координації зусиль на національному, субрегіональному, регіональному та міжнародному рівнях з метою посилення всесвітньої реакції на цей серйозний виклик та загрозу міжнародній безпеці.

Відповідно до пункту 6 Резолюції 1373 для контролю за її здійсненням заснований Контртерористичний комітет Ради Безпеки ООН (КТК). Всі держави зобов’язані надавати КТК згідно запропонованому їм графіку доповіді про кроки, вжиті для здійснення даної резолюції.

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS