О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.02.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Звязки з громадськістю : : Нормативно-правові акти
26.03.2014  Версія для друку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2002 р. N 1302

Київ

Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2007 року N 950,
 від 2 вересня 2010 року N 809,
 від 10 серпня 2011 року N 862,
 від 26 вересня 2013 року N 730

(У тексті постанови слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" і "Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення" замінено словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809) 

(У тексті постанови слова "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 862)


Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення, Службою безпеки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як центральної частини електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

2. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до зазначеного Порядку.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення:

внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету Міністрів України "Про створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Електронна Україна".

4. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та ведення рубрики "Тиждень Уряду" на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

5. Державному комітетові телебачення і радіомовлення щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в Україні.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

для аналізу і висвітлення власної діяльності утворити робочі групи під головуванням керівників (заступників керівників) відповідних органів із залученням до їх роботи працівників соціологічних та аналітичних служб;

визначити, а у разі потреби утворити в межах затвердженої штатної чисельності структурні підрозділи для вирішення питань розвитку інформатизації у відповідній галузі (сфері) або регіоні, а також здійснення заходів, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57), інших рішень і доручень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.

7. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації розробити у тримісячний термін, затвердити та розмістити на власних веб-сайтах у мережі Інтернет порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому, зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та іншими мовами.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог зазначеного порядку;

обов'язкове розміщення на власних веб-сторінках та опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання програм і планів, архівної та іншої інформації;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необґрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації;

доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених вимог.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 730)

8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків, призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

9. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)
 

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950)

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування дотримуватися вимог цієї постанови.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Прем'єр-міністра України.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 


Інд. 51

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1302 


ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, щодо організаційних та технічних аспектів функціонування власних веб-сайтів

Додаток 1 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2010 року N 809)

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1302 


ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, щодо інформаційного наповнення власних веб-сайтів

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2010 року N 809)

 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1302 


ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, щодо інформаційного наповнення власних веб-сайтів

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2010 року N 809)

 

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1302 


ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією щодо подання на власних веб-сайтах інформації про районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації

Додаток 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2010 року N 809)

 

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1302 


ПЕРЕЛІК
показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією щодо задоволення звернень громадян та проведення прес-конференцій

Додаток 5 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2010 року N 809)

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2014
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2014

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS